Rechtstreeks naar de inhoud

Beleggen in aandelen

Wat is een aandeel?

Iemand die besluit om een bedrijf te starten maar niet genoeg geld heeft om het idee uit te voeren kan op verschillende manieren geld ter beschikking krijgen. Hij/Zij kan naar de bank gaan en een lening aanvragen. Nadeel van een lening is dat de bank altijd een onderpand wilt voor het geleende geld. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek. Aan een lening bij de bank is ook een hoge rente verbonden. Voor een startend bedrijf is dit dus niet echt de ideale oplossing.

Gelukkig zijn er buiten een lening bij de bank ook nog andere alternatieven om aan een startkapitaal te geraken. Aandelen zijn hier het perfecte voorbeeld van. Als een bedrijf een startkapitaal van 500.000 euro nodig heeft kan ze bijvoorbeeld 1000 aandelen van 500 euro uitgeven.

Uitgave van nieuwe aandelen

Aandeel

Nieuwe obligaties, aandelen en andere effecten worden niet onmiddellijk verhandeld op de beurs. Eerst krijgen de beleggers de mogelijkheid om in te schrijven op de nieuwe effecten. Dit noemt men ook de inschrijvingsperiode. Als de inschrijvingsperiode voorbij is volgt de emissie of anders gezegd, de dag dat de aandelen verhandelbaar worden op de beurs.

Nieuwe aandelen hebben enkele voordelen ten opzichte van aandelen die reeds verhandeld worden op de beurs. Wanneer u zich inschrijft op een nieuw aandeel dan betaalt u in de meeste gevallen geen aankoopkosten. Bij een succesvolle lancering van de aandelen op de beurs (emissie), kan het aandeel al op de eerste beursdag een mooie koersstijging maken. Dit is echter geen garantie.

Elke belegger die één of meer aandelen van deze onderneming koopt wordt mede-eigenaar. In deze paragraaf leg ik uit wat de term 'mede-eigenaar' concreet inhoud. Als mede-eigenaar bent u welkom op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en u hebt er ook stemrecht. Dat wil zeggen dat u mee mag beslissen over de strategie, vernieuwingen, etc. binnen de onderneming. Uw stemrecht is in verhouding met het aantal aandelen dat u bezit. Als er 1000 aandelen zijn uitgegeven en u bezit er 200 dan telt uw stem voor 20% van de stemmen.

Soorten aandelen

U koopt natuurlijk geen aandelen voor uw plezier maar om uw geld zo goed mogelijk te beleggen en de winst op te strijken. Als het bedrijf waar u aandelen van bezit goed presteert heeft dat voordelen voor u. Ten eerste; een koersstijging, wat wil zeggen dat uw aandeel meer waard wordt. Ten tweede; de uitbetaling van de winst, ook dividend genoemd.

Het uitkeren van dividenden kan op verschillende manieren. Bij het cashdividend krijgen de aandeelhouders een deel van de winst in geld uitgekeerd. Bij een stockdividend krijgen de aandeelhouders de winst in nieuwe aandelen uitgekeerd in plaats van cash geld. Ook is de combinatie van de twee mogelijk. Het gebeurd ook dat de aandeelhouders zelf kunnen kiezen tussen een cashdividend en een stockdividend.

Vaak is het zo dat winstgevende ondernemingen niet al hun winst zullen uitkeren als dividend. Met het oog op verder groeien en nog winstgevender worden zal een deel van de winst geherinvesteerd worden. Het beleid hieromtrent, ook dividendenbeleid genoemd, kan men terugvinden in het jaarverslag van de onderneming.

Risico van aandelen

Natuurlijk is het niet altijd rozengeur en maneschijn in de bedrijfswereld. Als het bedrijf slecht presteert uit zich dat in koersdalingen. In het slechtste geval met faillissement als gevolg. Voor de aandeelhouders betekent een faillissement meestal het verlies van de volledige inleg. De aandeelhouders staan namelijk laatst op het lijstje van 'bevoorrechte schuldeisers'.

Besluit aandelen

Aandelen zijn veruit het meest gebruikte en verhandelde beleggingsmiddel van onze tijd. Ze kunnen vaak hoge winsten opleveren. Er zijn echter wel risico's aan verbonden. Voor de beginnende belegger is het dus zeker interessant om zich te informeren bij een expert. Vaak wordt zelfs de volledige aandelenportefeuille in handen gegeven van een beleggerexpert.

Artikel door Koen De Deckere

Terug naar het hoofdmenu