Rechtstreeks naar de inhoud

Beleggingsfondsen

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds bestaat feitelijk uit een beleggingsexpert die u de kans geeft een deeltje van zijn portefeuille te kopen. U kan er op rekenen dat deze professional de portefeuille op deskundige wijze beheert. De beheerder van een beleggingsfonds zorgt voor een goede spreiding van de portefeuille over verschillende landen, effectensoorten en bedrijfstakken. Op die manier kan de particuliere belegger zijn geld beleggen op een relatief veilige manier.

Voordelen van een beleggingsfonds

Risicospreiding

Een beleggingsfonds heeft een aantal duidelijke voordelen. Een eerste belangrijk voordeel is risicospreiding. Een particuliere beleggingsportefeuille is veel te klein om een optimale spreiding over de sectoren, landen, bedrijven en activaklassen te realiseren. Voor een ideale internationale diversificatie heb je al vlug 2,5 miljoen euro nodig. Dat neemt niet weg dat de particulier met allerlei warrants en andere beleggingsproducten toch een mooie spreiding kan bereiken.

Professioneel beheer

De fondsen worden professioneel beheerd. Een particuliere belegger kan daar niet tegenop, ook al heeft hij toegang tot de snelste informatiekanalen. Onderzoeken hebben reeds meerdere malen aangetoond dat de menselijke geest slecht is aangepast voor de juiste timing van beleggingsbeslissingen. Dit geld echter niet alleen voor de particuliere belegger, ook professionele beleggers hebben het inzake timing regelmatig bij het verkeerde eind.

Transparantie en controle

De transparantie is gewaarborgd, mede door de strenge wettelijke regeling met betrekking tot beleggingsfondsen. De belegger kan eenvoudig nagaan wat er met de portefeuille gebeurt, onder meer door de jaar- en halfjaarverslagen. Aangezien elk fonds een aparte NV is, wordt elke balans door een aparte revisor gecontroleerd.

De CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen) controleert de fondsen zeer gedetailleerd maar ook de marketing en publiciteit wordt niet uit het oog verloren. De CBFA ziet erop toe dat de belegger niet misleid wordt en dat is maar goed ook want sommige producten zijn bijna hopeloos ingewikkeld. De niets vermoedende belegger kan onmogelijk inschatten of een advertentie die een stijging van 10% per jaar belooft wel helemaal de waarheid spreekt. De CBFA doet het in zijn plaats. Toch even vermelden dat ook de CBFA niet onfeilbaar is. Enkele jaren geleden beloofde een grote instelling 43% winst op drie jaar. Hoewel het echter om een gevaarlijk product ging en de belegger al zijn geld kon verliezen was dit fonds toch door de mazen van het net geglipt.

Fiscale voordelen

Beleggingsfondsen bieden fiscale voordelen. Indien de belegger kiest voor een kapitalisatiefonds dat geen dividenden uitkeert, hoeft hij geen roerende voorheffing te betalen. Indien de cliënt rechtstreeks aandelen koopt moet dat natuurlijk wel.

Een belegger die zelf zijn aandelenportefeuille beheert, weet dat transacties op zich zeer duur zijn. In het geval van een beleggingsfonds nemen de fondsbeheerders de transactiekosten op zich. Bovendien verhandelen zij enorm grote bedragen waardoor de transactiekosten erg laag zijn.

Financiële planning

Ten slotte, het belangrijkste argument: de financiële planning. De belegger kan een fonds kiezen dat beantwoordt aan zijn voorkeur wat betreft strategische spreiding. We onderscheiden hier de risicoloze belegging, de belegging met matig risico en de risicovolle belegging.

Nadelen van een beleggingsfonds

Echte nadelen hebben beleggingsfondsen niet. Wat een nadeel genoemd zou kunnen worden is dat er natuurlijk beheerkosten in rekening worden gebracht. Daar staat wel tegenover dat wanneer u zelf een portefeuille van bijvoorbeeld vijftig aandelen wilt samenstellen, u ook de nodige transactiekosten moet maken.

Een goede vermogensbeheerder vraagt naar de voorkeurstrategie van zijn cliënt zodat hij op basis van diens antwoorden het beste fonds kan aanduiden. Het is echter overduidelijk dat de meeste banken op dit vlak nog veel moeten leren. Kantoorhouders bezwijken meestal onder druk en promoten de nieuwe fondsen of het fonds van de week. Zij geven advies vanuit het standpunt van de bank in plaats vanuit het standpunt van de klant. Zolang dat de banken hun commerciële belangen niet laten gelijklopen met de belangen van de cliënt, is het dus uitkijken voor de fondsenkoper. Hij moet dan voor zichzelf uitmaken hoeveel procent van zijn vermogen hij wil beleggen in aandelen, obligaties, de telecomsector, Noord-Amerika, Japan, enzovoorts.

Besluit beleggingsfondsen

Het is echter logisch dat beleggingsfondsen een centrale plaats krijgen in de portefeuille van vele beleggers. Zij zijn een rationele, efficiënte, veilige en rustgevende keuze.

Artikel door Koen De Deckere

Terug naar het hoofdmenu