Rechtstreeks naar de inhoud

De beroepsmatige verhuring

Soorten beroepsmatige verhuringen

Voor gebouwen:
Netto huur = bruto huur - 40% (Niet meer of niet minder dan 40%, er wordt geen rekening gehouden met de werkelijke kosten.) Deze 40% wordt echter beperkt tot 2/3 van het gerevaloriseerd KI × 3,65.

Voor gronden:
Netto huur = bruto huur - 10%. Wanneer deze berekening lager uitkomt dan GKI × 1,4 dan wordt men belast aan GKI × 1,4.

Verhuur aan eigen vennootschap:
Als ik als zaakvoerder, bedrijfsleider of bestuurder verhuur aan mijn eigen vennootschap mag de huur niet hoger zijn als KI × 5/3 × 3,65. (Aan derden mag men verhuren voor zoveel men wil.)

Uitzonderingen bij beroepsmatige verhuring

Verhuur aan boer of tuinbedrijf onder de pachtwetgeving belast volgens het GKI. In de pachtwetgeving wordt het huurbedrag (bij wet vastgelegd) door de wetgever bepaald van de gronden en/of gebouwen.
Verhuur van gronden en gebouwen overeenkomstig een loopbaanpachtcontract. Dit soort contracten hebben een minimumduur van 27 jaar. De opbrengsten zijn niet belast.
Seizoenspacht is geen uitzondering en volgt de beroepsmatige verhuring voor wat betreft de berekening van de belastbare basis.

Artikel door Koen De Deckere

Terug naar het hoofdmenu