Rechtstreeks naar de inhoud

Onroerende Voorheffing

Wie moet onroerende voorheffing betalen?

Onroerend voorheffing (vroeger ook wel eens grondbelasting genoemd) moet betaald worden door de:

De huurder betaalt geen onroerende voorheffing.

Hoe groot is de onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een bepaald percentage op het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen is de gemiddelde netto huuropbrengst van een onroerend goed op de periode van één jaar. Netto huuropbrengst = brutohuur - 40%. Het kadastraal inkomen is zo laag omdat het is gebaseerd op de huurinkomsten van 1 januari 1975. In het inkomstenjaar 2007 is het kadastraal inkomen met 45,32% gestegen ten opzichte van 1991 door indexering. Het kadastraal inkomen wordt toegekend door de administratie van het kadaster. Sinds 1991 bestaat er een geïndexeerd kadastraal inkomen. Dit vormt de basis voor de onroerende voorheffing. De onroerende voorheffing wordt verdeeld onder het gewest, de provincie en de gemeente.

Voorbeeld

U hebt een appartement met een KI van 877.
Geïndexeerd KI = KI × 1,4532 = 1274.
Het Vlaams Gewest heft 2,5% onroerende voorheffing: 1274 × 2,5% = 31,85 euro.
De provincie Antwerpen rekent 290 opcentiemen: 31,85 × 290 / 100 = 92,37 euro.
De gemeente Oud-Turnhout rekent 800 opcentiemen: 31,85 × 800 / 100 = 254,80 euro.
U betaalt in totaal 379,02 euro onroerende voorheffing.

De onroerende voorheffing moet voor het eerst betaald worden in het jaar na ingebruikname van de woning. U kan dus beter verhuizen op 2 januari dan op 28 december want dan betaald u pas een jaar later onroerende voorheffing. U krijgt een vermindering van 25% voor een bescheiden woning waar u zelf in woont en als uw KI van al uw eigendommen samen kleiner is dan 745 (niet geïndexeerd).

U hebt recht op een vermindering voor kinderlast (minstens twee kinderen) of personen ten laste. Het basisbedrag van de vrijstelling (inkomstenjaar 2006) is voor:

Als u in voorgaand voorbeeld 3 kinderen ten laste had, had u volgende korting ontvangen.

U krijgt in totaal 120,19 euro korting, het te betalen bedrag roerende voorheffing bedraagt dan: 258,83 euro.

Een eigenaar krijgt vermindering op de onroerende voorheffing op basis van het aantal kinderen van de verhuurder. De huurder mag dit bedrag jaarlijks van de huur aftrekken.

Voor meer informatie over de onroerende voorheffing kan u terecht op www.onroerendevoorheffing.be.

Artikel door Koen De Deckere

Terug naar het hoofdmenu