Rechtstreeks naar de inhoud

Brandverzekering

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering kan men vergelijken met een soort onderhoudscontract voor de woning en de inboedel. De brandverzekering verzekert het financieel belang bij schade aan het object zelf of aan derden. Enkele van de meest voorkomende basisvoorwaarden van de brandverzekering zijn:

De brandverzekering is in het Vlaams en Waals Gewest geen verplichte verzekering. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een brandverzekering wel verplicht. Het is wel sterk aan te raden om een brandverzekering af te sluiten. De brandverzekering wordt afgesloten door de eigenaar. Als u een pand verhuurt neemt u hiervoor ook best een brandverzekering. De huurder is namelijk enkel aansprakelijk als hij een fout heeft begaan. Bij inbraak, overstromingen, en dergelijke is hij dus niet verantwoordelijk. Hier kan uw brandverzekering dan tussenkomen.

Tegen welke waarde verzekeren?

De eigenaar moet zijn pand verzekeren voor de nieuwbouwwaarde, ook heropbouwwaarde genoemd. Deze nieuwbouwwaarde wordt bepaald door een expert of aan de hand van een evaluatierooster. De nieuwbouwwaarde is jaar na jaar niet hetzelfde door de stijgende prijzen van de grondstoffen. Om er voor te zorgen dat u niet zou onderverzekeren wordt uw verzekering gekoppeld aan de ABEX-index.

Opgelet! De nieuwbouw- of heropbouwwaarde van een gebouw is bijna nooit gelijk aan de verkoopprijs van het gebouw. Zo kan een klein gebouw in de Nieuwstraat in Brussel 1 miljoen euro kosten terwijl de heropbouwwaarde maar 200.000 euro bedraagt. Andersom is ook mogelijk. Het huis dat u kocht in een gedwongen openbare verkoop betaalde u bijvoorbeeld 100.000 euro terwijl de heropbouwwaarde misschien 150.000 euro bedraagt. De heropbouwwaarde kan dus best bepaald worden door een expert. Omdat de nieuwbouwwaarde van een huis afhankelijk is van de prijs van de bouwmaterialen wordt de brandverzekering ook gekoppeld aan de ABEX-index.

Onderverzekerd? Toepassing evenredigheidsregel

Als u niet voldoende verzekerd bent is de evenredigheidsregel der bedragen van toepassing. De nieuwbouwwaarde van uw huis bedraagt bijvoorbeeld 200.000 euro. Als u zich verzekert voor 200.000 euro zal u in geval van schade alle kosten terugvorderen van de verzekeringsmaatschappij. De eerste 210 euro moet u wel altijd zelf betalen.

In het geval dat u in het vorige voorbeeld maar voor 150.000 euro was verzekerd zou bij een schadegeval de evenredigheidsregel der bedragen van toepassing zijn. Concreet wil dat zeggen dat het bedrag van de schade wordt vermenigvuldigd met het verzekerde bedrag en dan gedeeld wordt door het bedrag waarvoor u had moeten verzekeren.

Voorbeeld: schade = 10.000 euro, u bent verzekerd voor 150.000 euro en de nieuwbouwwaarde van uw woning is 200.00 euro.
10.000 × 150.000 / 200.000 = 7500
U zou dus maar 7500 - 210 = 7290 euro terugtrekken van de verzekering terwijl de schade 10.000 euro bedraagt. Let er dus goed op dat u voldoende verzekerd bent.

Brandverzekering bij verhuring

Als eigenaar dient u zich te verzekeren tegen de nieuwbouw- of heropbouwwaarde. De huurder moet zich enkel verzekeren tegen de werkelijke waarde. Werkelijke waarde = nieuwbouwwaarde - sleet. Bij een schadegeval geven dergelijke constructies vaak moeilijkheden. Moet de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar tussenkomen, of die van de verhuurder? Moet de ene bij de andere gaan verhalen? Om dergelijke administratieve moeilijkheden te omzeilen is er een degelijke oplossing namelijk “afstand van verhaal”.

Bij afstand van verhaal vraag je als eigenaar van een onroerend goed aan je verzekeringsmaatschappij om af te zien van verhaal ten opzichte van de huurder of gebruiker. Dat wil zeggen dat er maar een verzekering is voor het pand en dat er bij schade niets verhaald kan worden bij de huurder. Je huurder hoeft op die manier niets te vrezen bij schade en zelf ben je zeker van een vergoeding bij schade.

De huurder zal wel aansprakelijk zijn bij kwaadwilligheid of opzettelijk aangerichte schade. De brandverzekering met afstand van verhaal is wel duurder dan een gewone brandverzekering. Aangezien de huurder geen brandverzekering meer moet afsluiten voor het onroerend goed kan je deze meerprijs verrekenen in de huurprijs. De huurder kan nog wel een brandverzekering nemen voor zijn persoonlijke goederen en inboedel.

Artikel door Koen De Deckere

Terug naar het hoofdmenu